ประกาศผลการสอบข้อเขียนโควตา ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์14 ม.ค. 2559 22:08โดยNapat Mekakat

ประกาศผลการสอบข้อเขียนโควตา

ประจำปีการศึกษา 2559

สำนักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดตามผลได้ที่ https://quota.reg.cmu.ac.th/
Comments