ประกาศผลสอบแข่งขันคณิตศาสตร์

โพสต์16 ก.พ. 2560 00:54โดยวิชาการ พิริยาลัย

ประกาศผลสอบแข่งขันคณิตศาสตร์

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ให้นักเรียนที่สอบได้ลำดับที่ 1 – 10 ทุกระดับชั้นให้มารับเกียรติบัตร

ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 น.   ณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

Comments