ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันวิทยาศาสตร์

โพสต์16 ก.พ. 2562 20:53โดยชิตชัย โพธิ์ประภา   [ อัปเดต 16 ก.พ. 2562 20:54 ]

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
ประจำปีการศึกษา 2561 
ในการเพิ่มประสบการณ์ความรู้และพัฒนาศักยภาพวิชาวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-5

รายละเอียดตามเอกสารแนบ
Ċ
ชิตชัย โพธิ์ประภา,
16 ก.พ. 2562 20:53
Ċ
ชิตชัย โพธิ์ประภา,
16 ก.พ. 2562 20:53
Ċ
ชิตชัย โพธิ์ประภา,
16 ก.พ. 2562 20:53
Ċ
ชิตชัย โพธิ์ประภา,
16 ก.พ. 2562 20:53
Ċ
ชิตชัย โพธิ์ประภา,
16 ก.พ. 2562 20:53
Comments