ประกาศรายชื่อผู้สอบโครงการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา

โพสต์3 ก.พ. 2559 19:16โดยNapat Mekakat
ประกาศรายชื่อผู้สอบโครงการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
วัน เสาร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 น. – 12.00 น.
http://wichakarn.piriyalai.ac.th/s/?p=122

Comments