ประกาศ รายชื่อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ปี2561

โพสต์15 ก.พ. 2562 00:03โดยWanitcha Manyum

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันคณิตศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2561 
ในการเพิ่มประสบการณ์ความรู้และพัฒนาศักยภาพวิชาคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-4

รายละเอียดตามเอกสารแนบ