รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2

โพสต์21 พ.ย. 2559 17:49โดยWanitcha Manyum

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 

ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. สาขาวิชาฟิสิกส์
นายวิกรม อุดมชนะรุ่งโรจน์          นักเรียนชั้น ม.5/1
นายปวริศ ปัญญาสว่างจิต           นักเรียนชั้น ม.5/1
นายกฤตภาส พงศ์ปัญญาเนตร     นักเรียนชั้น ม.5/1

2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
นายปิยะพัทธ์ ภิญโญ                 นักเรียนชั้น ม.4/1
นายพงศ์พิสุทธิ์ คุ้มจุ้ย                นักเรียนชั้น ม.5/2

3. สาขาวิชาดาราศาสตร์
เด็กชายศุภกร คงประพันธ์            นักเรียนชั้น ม.2/1
เด็กชายศุภฤกษ์ คงประพันธ์         นักเรียนชั้น ม.2/1
เด็กชายธนวันต์ ชัชฎานรเสฏฐ์       นักเรียนชั้น ม.2/1

Comments