โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ยินดีต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากสโมสรโรตารี่ชาวฝรั่งเศส

โพสต์4 ม.ค. 2559 21:43โดยNapat Mekakat
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ยินดีต้อนรับ
นักเรียนแลกเปลี่ยนจากสโมสรโรตารี่ชาวฝรั่งเศส
Mlle.Léa Savarese
และเป็น Guest speaker เป็นเวลา 2 ส้ปดาห์
ให้กับนักเรียนแผนการเรียนรู้ภาษาที่ 2 (ภาษาฝรั่งเศส)
ตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส

Comments