เอกสาร การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล

โพสต์22 พ.ค. 2559 21:59โดยWanitcha Manyum   [ อัปเดต 22 พ.ค. 2559 22:00 ]
เอกสารจากฝ่ายกิจการนักเรียน
สำหรับครูที่ปรึกษา
01.แบบสอบถามเพื่อวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
02.แบบสำรวจลีลาการเรียนรู้ชุดที่ 1 
03.เอกสารสรุปแนวคิดการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
(ดาวโหลดเอกสารเป็นไฟล์ zip)