โควตาภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์โควตาภาคเหนือ 
ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 150 คน

Comments