การรับนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559

https://drive.google.com/file/d/0B3RH1QAqU-UtVFlyRjd6NjRQZEE/view?usp=sharing

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559
.....................................................................

*ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1* 
รายละเอียด กดลิ้งค์ 
>ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์<
+ประเภทนักเรียนทั่วไป ม.1+

*ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4*
รายละเอียด กดลิ้งค์ 
>ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์<
+ประเภทนักเรียนทั่วไป ม.4+Ċ
Wanitcha Manyum,
3 มี.ค. 2559 06:34
Ċ
Wanitcha Manyum,
3 มี.ค. 2559 18:48
Comments