ภาพกิจกรรมโรงเรียน   • ประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์ฯ ประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์ พระบรมราชานีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12 สิงหาคม 2564
  ส่ง 2 ส.ค. 2564 18:05 โดย Wanitcha Manyum
 • คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ได้คะแนน  100 คะแนนเต็มวิชาคณิตศาสตร์   1.นายจิรัฏฐ์ เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์   2.นายสรวิชญ์ รัตนชีวพงศ์วิชาภาษอังกฤษ   1. นายก้องพิภพ ธุระกิจ   2. นายธนบดี มุกุระ
  ส่ง 21 เม.ย. 2564 08:36 โดย Wanitcha Manyum
 • การประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ เข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ระดับกลุ่มจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2563คณะกรรมการประเมินโรงเรียนพระราชทานนายอรรณพ  จูจันทร์   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36ดร.ณัฏฐกันย์  ใจกันทา   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2นางลัดดาวรรณ  ไพเชฐศักดิ์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2นางสุดาพร  ศรีจันต๊ะ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3ว่าที่ร้อยตรีเมธี  กาบุญค้ำ  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3นายสุชาต ...
  ส่ง 19 ก.พ. 2564 00:59 โดย Wanitcha Manyum
 • ซ้อมใหญ่ การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน การซ้อมใหญ่ การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ระดับกลุ่มจังหวัด ปีการศึกษา 2563วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
  ส่ง 19 ก.พ. 2564 00:35 โดย Wanitcha Manyum
 • วันตรุษจีน ปี 2564
  ส่ง 16 ก.พ. 2564 04:34 โดย Wanitcha Manyum
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 66 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • มหกรรมวิชาการ เปิดบ้านพิริยาลัย งาน "มหากรรมวิชาการ เปิดบ้านพิริยาลัย"ณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ...
  ส่ง 21 ก.พ. 2559 21:07 โดย Wanitcha Manyum
 • วันเกียรติยศ 17 กุมภาพันธ์ 2559 การมอบรางวัลแก่นักเรียนเนื่องในวันเกียรติยศวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
  ส่ง 21 ก.พ. 2559 21:10 โดย Wanitcha Manyum
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Comments