ปพ.5

เอกสาร ปพ.5 

* ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
1. กาารใช้งานโปรแกรม

2. ไฟล์ต้นฉบับ Excel
    * ระดับชั้น ม.1
    * ระดับชั้น ม.2 
    * ระดับชั้น ม.3
    * ระดับชั้น ม.4
    * ระดับชั้น ม.5
    * ระดับชั้น ม.6
    * ไฟล์เปล่า (สำหรับแก้ไขเอง)
    * รายชื่อนักเรียน ม.1-3 (อัพเดท 13 มกราคม 2563)
    * รายชื่อนักเรียน ม.4-6 (อัพเดท 13 มกราคม 2563)
Comments