ปพ5

ปพ.5  แบบ EXCEL

คู่มือการโอนคะแนนจาก EXCEL เข้าสู่ SGS ด้วยโปรแกรม AutoSGS

ดาวน์โหลดhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPNx7xOgaOC9LbN_yTmEfkhETTp_WuhrhwyR3JB4SHdnjKLQ/viewform?usp=sf_link

Comments