ตารางเรียน/ตารางสอบ

ตารางเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกาษา 2563
   
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกาษา 2563
          (ปรับปรุง 19 กรกฎาคม 2563)

โฟลเดอร์ไดรฟ์


      + กำหนดการมาเรียน (ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019)    + ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
    + ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
        
    + ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
    ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560Comments