ข่าว/ประชาสัมพันธ์

(แก้ไขล่าสุด18.7.63)ตารางเรียนและตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โพสต์18 ก.ค. 2563 03:34โดยวิชาการ พิริยาลัย

(แก้ไขล่าสุด18.7.63)
ตารางเรียนและตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ลงทะเบียนเลือกเรียนรายวิชาภาษาที่สองสำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ 4

โพสต์17 มิ.ย. 2563 17:24โดยวิชาการ พิริยาลัย

ลงทะเบียนเลือกเรียนรายวิชาภาษาที่สอง
สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ 4
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เริ่มวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30น.
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เริ่มวันที่ 20 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30น.

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562

โพสต์11 ธ.ค. 2562 02:09โดยวิชาการ พิริยาลัย

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2562(ปรับปรุง5/11/62)

โพสต์2 พ.ย. 2562 19:12โดยวิชาการ พิริยาลัย

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2562(ปรับปรุง5/11/62)
เริ่มใช้วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

*ปรับปรุงตารางเรียนระดับชั้นมัธมศึกษาปีที่ 1-6 5/11/62
*ตารางเรียนภาษาที่สองยังคงใช้แบบเดิมจาก 26/10/62ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2562(ปรับปรุง)

โพสต์26 ต.ค. 2562 03:13โดยวิชาการ พิริยาลัย

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2562(ปรับปรุง)ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2562

โพสต์19 ต.ค. 2562 02:19โดยวิชาการ พิริยาลัย


ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2562ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562

โพสต์4 ก.ค. 2562 23:43โดยวิชาการ พิริยาลัย   [ อัปเดต 13 ก.ย. 2562 20:51 ]

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 ปรับปรุงใหม่

โพสต์24 พ.ค. 2562 05:00โดยวิชาการ พิริยาลัย

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 ปรับปรุงใหม่
- ปรับปรุงตารางเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 ปรับปรุง

โพสต์17 พ.ค. 2562 18:45โดยวิชาการ พิริยาลัย

เพิ่มเติม
- ตารางเรียนเสริมคาบ 0 ห้องเรียนพิเศษ

ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ ประเภททั่วไป

โพสต์14 พ.ค. 2562 16:55โดยวิชาการ พิริยาลัย

เริ่มวันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2562 
เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป

1-10 of 114