ติดต่อเรา

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ 
(คนล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร)


โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
เลขที่ 151 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
โทรศัพท์ 054 511104 โทรสาร 054511xxx
อีเมล [email protected]
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Phiriyalai School Phrae
อักษรย่อ พ.ร.
ประเภท โรงเรียนประจำจังหวัดของรัฐโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
สถาปนา พ.ศ. 2444
ผู้ก่อตั้ง เจ้าพิริยะเทพวงค์
สังกัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์ www.piriyalai.ac.th

Comments